Güvenlik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni

KIRAY Makina > Güvenlik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni

Güvenlik Kameralarına İlişkin Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.  tarafından hazırlanmıştır.

İş yeri binalarımız, binaların içerisinde ve dışında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla izlenmekte, bina güvenliğinin sağlanması amacıyla işbu kameralar görüntü kaydı almakta ve bu kayıtlar tarafımızca denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

KVK Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
    • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
    • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek

haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile;  https://kiraymakina.com adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir örneğini  Ulaş Mah. Motor Yerleri Mevkii Küme Evler No:11 59930 Ergene / Tekirdağ TÜRKİYE adresine bizzat elden teslim ederek, noter kanalıyla göndererek, formun imzalı bir örneğini kiraymakina@hs01.kep.tr    adresine göndererek iletebilirsiniz.

KIRAY MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.